artykuł

Chicha

Chicha to tradycyjny napój alkoholowy Indian zamieszkujących tereny południowoamerykańskie. Roślina, z której się wytwarza ten napój różni się w zależności od plemienia. Najbardziej popularna jest Chicha z manioku (daleki krewny naszego ziemniaka).

Proces spożywania Chichy ma charakter rytualny. Indianie siadają w kręgu, napełniają miskę alkoholem, która potem krąży z rąk do rąk wśród uczestników. Uważa się, że dobrze wyprodukowana Chicha ma w sobie element boskości i pewną moc, która przechodzi na tych którzy ją piją. Dlatego też wśród plemion osoby wytwarzające ten napój darzone są szacunkiem i uznaniem. Szamani wykorzystują ją do rytuałów, a także przed spożyciem odprawiają nad nią pewien rodzaj czarów wzmacniających moc Chichy.

Tradycyjnie Chichę wytwarzają kobiety, a sam proces może odrzucać niektórych ludzi. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości manioku, płucze się go, a następnie rozbija na miazgę. W trakcie rozbijania kobiety przeżuwają kawałki manioku. Następnie wypluwają do dzieży to, co przeżuły, a zawarte w ślinie enzymy rozpoczynają proces fermentacji. Tak przygotowaną Chichę cedzi się i odstawia na co najmniej jedną dobę.

Veinzord


Zapraszamy do gry w The West

0 razy komentowano: “ChichaDodaj swój →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *