previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Dziennik The West

Konkursik z gazetki #138 – puzzle

1.Celem konkursu jest wybranie, który fragment puzzli pasuje do obrazka.
2.W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik gry The West (nazywany później jako Uczestnik) za wyjątkiem członków teamu The West.
3.Udział w konkursie jest bezpłatny.
4.Na każde pytanie uczestnik może udzielić odpowiedzi tylko raz. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi pod uwagę będzie brana tylko pierwsza odpowiedź.
5.Konkurs trwa od 04.11.2019 do 10.11.2019 do godziny 23:59.

6.Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
7. Screen z rozwiązaniem należy wysłać przez system support jako temat należy podać Konkursik z gazetki #138 – puzzle, a kategorię wiadomości wybrać inne. W wiadomości należy podać na jaki świat mają być przyznane nagrody(nie jest możliwy wybór świata Gonzales). Do każdego konkursu należy zakładać osobną wiadomość.
8. Do rozwiązania należy dopisać wybrany jeden zestaw nagród z podanych poniżej:
paczka Tombstone
paczka trapera
paczka rewolwerowca
paczka west point
paczka niespodzianka

Każda z paczek zawiera inne wzmocnienia, które zostaną przekazane w formie kodów zwycięzcom. Nazwy paczek nie są nazwami przedmiotów z gry.
9. Osoba, która jako pierwsza zgłosi się z pełnym rozwiązaniem, zajmie pierwsze miejsce. Nagrody przewidziane są również za dalsze miejsca.
10.Punktacja:
Pierwsza osoba, która zgłosi się z poprawnym rozwiązaniem otrzyma 4pkt.
Druga osoba, która zgłosi się z poprawnym rozwiązaniem otrzyma 3pkt.
Trzecia osoba, która zgłosi się z poprawnym rozwiązaniem otrzyma 2pkt.
Każda kolejna osoba, która zgłosi się z poprawnym rozwiązaniem otrzyma 1pkt.
11.Punkty sumowane są na koniec miesiąca. Trzy osoby, które zbiorą ich najwięcej otrzymają dodatkową nagrodę miesiąca w postaci listów z obligacjami.
12. Uczestnicy o wynikach konkursu zostaną poinformowani najpóźniej 7 dni po jego zakończeniu poprzez odpowiedź na wiadomość w systemie support.
13Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, których z jakiegokolwiek powodu nie otrzymał.
14. Wyżej wymieniona nagroda nie mogą być wymienione na gotówkę oraz inne alternatywne opcje. Nagroda nie może zostać przyznana innej osobie niż zwycięzcy.
15.Organizatorem konkursu jest The West Team.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania konkursu oraz niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników w razie katastrofy, wojny, niepokojów cywilnych lub wojskowych, a także w przypadku przewidywanego naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub jakiegokolwiek innego zdarzenia poza kontrolą Organizatora. W innych przypadkach, jakiekolwiek zmiany dotyczące konkursu, będą ogłaszane uczestnikom przez organizatora najwcześniej jak to możliwe.
17.Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu konkursu. Potwierdzenie akceptacji zostanie dokonane przez uczestnika poprzez dołączenie do konkursu.

Zapraszamy do gry w The West

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *